Bedrijfserkenning Ewald bv verlengd door InstallQ

29 juli 2022

Na een onafhankelijke keuring op 10 juni heeft InstallQ de bedrijfserkenning voor Ewald bv weer verlengd!

Op 10 juni heeft InstallQ een onafhankelijk keuringsbedrijf ons project aan de Eewal 59-61 laten keuren. Wat opviel bij de keuringsinspecteur is dat wij de aardingsinstallatie goed geborgd hebben en dat alles zo overzichtelijk aangesloten is. De inspecteur was zeer te spreken over het feit dat wij per bouwlaag de groepenkasten aangesloten hebben op één voedingslus en bij het uiteinde van die voedingslus de aardleiding weer op het centraal aardpunt hebben aangesloten, waardoor bij een onderbreking van die lus de aardingsinstallatie gewaarborgd is. 

Verder voldeden alle meetwaarden aan de huidige voorschriften conform de norm NEN 1010. De inspecteur had geen enkele opmerking en heeft een positief rapport geschreven. Wij zijn blij te kunnen melden dat wij hierdoor weer een verlenging van de InstallQ erkenning als elektrotechnisch installateur hebben gekregen!

Terug naar overzicht