Ewald BV
Het installeren van technische installaties in Noord Nederland
Naar website
Ewald Boerma
Specialist in woningbouw
Naar website

Branddetectie

Branddetectie

Brand in een woning of bedrijfspand is een verwoestend kwaad dat zich niet laat afschrikken door toeters of bellen, daarom vereist brandbeveiliging een geheel andere werkwijze dan inbraakbeveiliging.

Brand wordt het snelst gedetecteerd wanneer er mensen in een pand aanwezig zijn; mensen kunnen namelijk een brandlucht waarnemen of een bepaalde warmte voelen. Als er zich nu geen mensen in het pand bevinden, is het tóch mogelijk brandverschijnselen te signaleren en alarm te slaan voordat de vlammen van buiten het pand zichtbaar worden.

Ewald verzocht voor u alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van brandbeveiliging.

  • Ontwerpen / projecteren
  • Opstellen Programma van Eisen
  • Installeren
  • Opleveren
  • Onderhouden

Onze installatie voldoen aan de Norm NEN 2535 / NEN 2575 en de gebruikte componenten zijn goedgekeurd door TNO/VdS.

 

 

Aanmelden nieuwsbrief


Erkenningen


CCV Borg LPCB erkend Brandmeldinstallatiebedrijf SEI erkend installateurs Lid van Uneto Vni
Copyright © 2014 EWALD b.v.
Home Sitemap Contact